KMG logoПрофилитеKMG се произвеждат от българската компания „Алтест”. Фирмата притежава сертификати от международни сертифициращи институти, доказващи добрите характеристики на профили KMG: ISO 9001:2008, ift Rosenheim, сертификат от Siegenia Aubi.  

 

Харатеристики на KMG Prelude (4 камерен профил):

  • Ширина на профила – 60 мм;
  • Звукоизолация до 41 децибела;
  • Възможност за двоен стъклопакет;
  • Коефициент на топлоизолация – до 1.6 W/m2K;
  • Армировка – 1.5 мм;

Харатеристики на KMG Prestige (6 камерен профил):

  • Ширина на профила – 70 мм;
  • Звукоизолация до 43 децибела;
  • Възможност за троен стъклопакет;
  • Коефициент на топлоизолация – до 1.5 W/m2K;
  • Армировка – 1.5 мм;