Veka logo PVC дограмата VEKA е една от предпочитаните марки в Германия. PVC дограмата VEKA е известна на първо място с качеството си. Специални серии се прилагат масово в най-суровите места по света – крайните северни територии на Русия и Канада. Обратно на тенденцията при други производители.

 

Харатеристики на Veka Softline 70 (5 камерен профил):

  • Ширина на профила – 70 мм;
  • Звукоизолация до 43 децибела;
  • Възможност за торен стъклопакет с дебелина до 32 мм;
  • Коефициент на топлоизолация – до 1.3 W/m2K;
  • Армировка – 1.5 мм;

Харатеристики на Veka Softline 82 (6 камерен профил):

  • Ширина на профила – 82 мм;
  • Звукоизолация до 49 децибела;
  • Възможност за торен стъклопакет с дебелина до 52 мм;
  • Коефициент на топлоизолация – до 1.1 W/m2K;
  • Армировка – 2 мм;