vivaplast logoPVC дограма Vivaplast е българкса дограма. Профилите VIVA Plast са устойчиви на драстични амплитудни атмосферни условия /влажност, средни месечни температури над 35°С и -10°С, променливо атмосферно налягане.

 

 

 

Харатеристики на Vivaplast 7500 (5 камерен профил):

 • Ширина на профила – 70 мм;
 • Звукоизолация до 41 децибела;
 • Възможност за двоен стъклопакет с дебелина до 24 до 32 мм;
 • Коефициент на топлоизолация – до 1.3 W/m2K;
 • Армировка – 1.5 мм;

Харатеристики на Vivaplast 6400 (4 камерен профил):

 • Ширина на профила – 60 мм;
 • Звукоизолация до 38 децибела;
 • Възможност за двоен стъклопакет с дебелина до 30 мм;
 • Коефициент на топлоизолация – до 1.4 W/m2K;
 • Армировка – 1.5 мм;

Харатеристики на Vivaplast 6300 (3 камерен профил):

 • Ширина на профила – 60 мм;
 • Звукоизолация до 32 децибела;
 • Възможност за двоен стъклопакет с дебелина до 30 мм;
 • Коефициент на топлоизолация – до 1.5 W/m2K;
 • Армировка – 1.5 мм;