weiss profil

Weiss Profil (Вайс Профил) e български производител на PVC дограма. Отличава се с всички технически и качествени показатели, съответстващи на международните стандарти. Firmata e въвела технологията за изработване на PVC профили за дограма с безвредните безоловни стабилизатори.

 

Харатеристики на ESSENTIAL WP5000 (5 камерен профил):

  • Ширина на профила – 72 мм;
  • Звукоизолация до 41 децибела;
  • Възможност за двоен стъклопакет с дебелина до 24 до 40 мм;
  • Коефициент на топлоизолация – до 1.2 W/m2K;
  • Армировка – 1.5 или 2.0 мм;

Харатеристики на ESSENTIAL WP3000 (3 камерен профил):

  • Ширина на профила – 60 мм;
  • Звукоизолация до 39 децибела;
  • Възможност за двоен стъклопакет с дебелина до 24 мм;
  • Коефициент на топлоизолация – до 1.3 W/m2K;
  • Армировка – 1.5 мм;