Фирмата предлага и извършва монтаж по желание на клиента на всички изделия, който предлага, като гарантира бързо, качествено и професионално изпълнение на монтажните работи.